Guia fácil para Desinstalar CmdRansomware ransomware from Windows 7 CmdRansomware ransomware infecta esses arquivos dll actxprxy.dll 6.0.2600.0, mscms.dll 5.1.2600.2180, powrprof.dll 0, wsecedit.dll 6.0.6000.16386, wdfapi.dll 5.2.3790.1230, imgutil.dll 9.0.8112.16421, umb.dll 6.0.6000.16386, ehiReplay.dll 6.0.6000.16386, msvidctl.dll 6.5.2600.5512, System.Design.dll 2.0.50727.1434, wmp.dll 10.0.0.3802, mscorlib.dll 1.0.3705.6073, msjtes40.dll 4.0.9752.0, msadce.dll 6.0.6002.18005, updprov.dll 5.1.2600.5512, powrprof.dll 6.0.2900.5512, System.Web.Routing.dll 3.5.30729.5420, ieakeng.dll 6.0.2900.2180, regapi.dll 6.1.7601.17514